Tag Archives: Hue University (HUET)

Trường Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ, Đại Học Huế

Tên trường: Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ – Đại học Huế Tên tiếng Anh: School of Engineering and Technology – Hue University (HUET) Mã trường: DHE Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]