Tag Archives: Hue University (HUAF)

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Nông lâm – Đại học Huế Tên tiếng Anh: University of Agriculture and Forestry – Hue University (HUAF) Mã trường: DHL Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông […]