Tag Archives: Hue College of Economics

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Kinh tế – Đại học Huế Tên tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University Mã trường: DHK Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]