Tag Archives: Horticulture and Landscaping

Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Mã ngành: 7620113

Những năm tuyển sinh gần đây, ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan được khá nhiều người học quan tâm. Tuy nhiên, thông tin về ngành học này khá hạn chế. Để giúp bạn tìm hiểu về ngành học, bài viết xin chia sẻ thông tin tổng quan về ngành Công nghệ rau […]