Tag Archives: Hong Bang International University (HIU)

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tên trường: Đại học Quốc tế Hồng Bàng Tên tiếng Anh: Hong Bang International University (HIU) Mã trường: HIU Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]