Tag Archives: Hochiminh City University of Technology (HUTECH)

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Hochiminh City University of Technology (HUTECH) Mã trường: DKC Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức -Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]