Tag Archives: Học viện Tư pháp

Học viện Tư pháp (Cơ Sở Hà Nội)

Tên trường: Học viện Tư pháp (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng anh: Judicial Academy  (JA) Mã trường: HVC Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các […]

Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tên trường: Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh) Tên tiếng anh: Judicial Academy  (JA) Mã trường: HVC Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Các trường Đại học & Học […]

Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tên trường: Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh) Tên tiếng anh: Judicial Academy  (JA) Mã trường: HVC Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo) […]