Tag Archives: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tên trường: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Vietnam Young Academy (VYA) Mã trường: HTN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Tại chức Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại […]

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (cơ sở phía Nam)

Tên trường: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Vietnam Young Academy (VYA) Mã trường: HTN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và […]

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Tên trường: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Tên tiếng Anh: Vietnam Youth Academy (VYA) Mã trường: HTN Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung […]