Tag Archives: Học viện Quân Y

Học viện Quân y (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Học viện Quân y (Cơ sở TP.HCM) Tên tiếng Anh: Vietnam Military Medical Academy (VMMA) Mã trường: YQH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương […]

Mã trường YQH Học Viện Quân Y

Cập nhật Tuyển sinh trực tuyến Học viện Quân Y Tên trường: Học viện Quân Y Tên tiếng Anh: Vietnam Military Medical Academy (VMMA) Mã trường: YQH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Trung Cấp – Cao Đẳng – Đại học – ĐH VB2 chính Quy – Sau đại học – Tiến sĩ – […]