Tag Archives: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tên tiếng Anh: Viet Nam National University of Agriculture (VNUA) Mã trường: HVN Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung […]