Tag Archives: Học viện Ngoại giao

HQT Học viện Ngoại giao

Tên trường: Học viện Ngoại giao Việt Nam Tên tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) Mã trường: HQT Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung […]