Tag Archives: Học viện Ngân hàng

Học Viện Ngân Hàng (Phân viện Bắc Ninh)

Tên trường: Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) Tên tiếng Anh: Banking Academy (BA) Mã trường: NHB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng Địa chỉ: Số 331, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Email:  info@hvnh.edu.vn Website: http://bacninh.hvnh.edu.vn/ Facebook: www.facebook.com/hvnhpvbn Tổng […]

Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh)

Tên trường: Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) Tên tiếng Anh: Banking Academy (BA) Mã trường: NHB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại […]

Học viện Ngân Hàng, Phân viện Phú Yên

Tên trường: Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên Mã trường: NHP Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ […]

NHH Học viện Ngân hàng

Tên trường: Học viện Ngân hàng Tên tiếng Anh: Banking Academy Mã trường: NHH Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các […]