Tag Archives: Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc)

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc) Tên tiếng anh: Academy of Cryptogaphy Techniques (ACT) Mã trường: KMA Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển […]

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Academy of Cryptography techniques (ACTVN) Mã trường: KMA Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng Các trường Đại […]

Học viện Kỹ thuật Mật Mã (cơ sở phía Nam)

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Academy of Cryptography techniques (ACTVN) Mã trường: KMA Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp […]