Tag Archives: Học viện Hàng không Việt Nam

Học viện Hàng không Việt Nam

Tên trường: Học viện Hàng không Việt Nam Tên tiếng Anh: VietNam Aviation Academy (VAA) Mã trường: HHK Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Bồi Dưỡng – Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Hợp tác Quôc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung […]