Tag Archives: Học viện Hải quân

Học Viện Hải Quân

Tên trường: Học viện Hải quân Tên tiếng Anh: Naval Academy Mã trường: HQH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – thạc sĩ – Tiến sĩ – Hợp tác Quốc Tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng Các trường Đại học & […]