Tag Archives: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT) Mã trường: BVS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào […]

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam)

Tên trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT) Mã trường: BVS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào […]

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tên trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT) Mã trường: BVH Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Đào tạo từ xa Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tên trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT) Mã trường: BVH Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Đào tạo từ xa Loại trường: Công lập Địa chỉ: Trụ sở chính: 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, […]