Tag Archives: Học viện công lập khu vực miền Trung

Học Viện Đại Học Công lập khu vực Miền Trung

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập Danh sách thống kê các trường đại học, học viện khu vực miền Trung được cập nhật mới nhất. Hãy click vào từng trường để xem chi tiết thông tin tuyển sinh, các ngành đào tạo, chỉ tiêu cũng […]

Danh sách tổng hợp các trường Đại học Học viện Kv Miền Trung Tây Nguyên

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập BMU Trường Đại học Buôn Ma Thuột (*) DCV Trường Đại học Công nghiệp Vinh (*) DDT Trường Đại học Duy Tân (*) DAD Trường Đại học Đông Á (*) DPX Trường Đại học Phú Xuân (*) DYD Trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt (*) KTD Trường Đại học Kiến […]