Tag Archives: Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân PAPPV

Học viện Chính trị Công an Nhân dân (T29)

Tên trường: Học viện Chính trị Công an nhân dân Tên tiếng Anh: Political Academy of the People s Police of Vietnam Mã trường: HCA Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH (Cục Đào Tạo & Bộ Công An) Khung chương […]