Tag Archives: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tên trường: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh Cadre Academy (HCA) Mã trường: HVC Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Hệ đào tạo: Sơ cấp Bồi dưỡng  – Đại học – Sau Đại học – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]