Tag Archives: Học viện An ninh nhân dân

Học viện An ninh nhân dân (T31)

Tên trường: Học viện An ninh nhân dân Tên tiếng Anh: People,s Security Academy (PSA) Mã trường: ANH Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH (Cục Đào Tạo & Bộ Công An) Khung chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ ” Cao Học” (Cục […]