Tag Archives: hoc nganh quy hiem

Ngành Bảo tàng học mã ngành 7320305

Bảo tàng là nơi lưu giữ các di sản vật thể và phi vật thể để nghiên cứu, giáo dục khoa học, phục vụ cộng đồng xã hội. Ngành Bảo tàng học là ngành đào tạo những cử nhân làm công tác Bảo tàng như nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng […]