Tag Archives: Hoa Sen University (HSU)

Trường Đại học Hoa Sen

Tên trường: Đại học Hoa Sen Tên tiếng Anh: Hoa Sen University (HSU) Mã trường: DTH Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao Đẳng- Đại học – Sau đại học – Liên thông – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp […]