Tag Archives: Hoa Lu University (HLUV)

Trường Đại học Hoa Lư

Tên trường: Đại học Hoa Lư Tên tiếng Anh: Hoa Lu University (HLUV) Mã trường: DNB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp – Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Hợp tác quốc tế – Tại chức Khung Đào tạo tuyển […]