Tag Archives: Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment (HCMUNRE)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Tên trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment (HCMUNRE) Mã trường: DTM Loại trường: Công lập Hệ đào tạo:  Đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên kết nước ngoài Khung […]

Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (cơ sở Đồng Nai)

Tên trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (cơ sở Đồng Nai) Tên tiếng anh: Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment (HCMUNRE) Mã trường: DTM Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức Khung Đào […]