Tag Archives: Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) Mã trường: SPK Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Văn bằng 2 -Liên thông – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên […]