Tag Archives: Ho Chi Minh City University of Foreign Languages

Trường Đại Học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology (HUFLIT) Mã trường: DNT Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức -Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển […]