Tag Archives: Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI)

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

Tên trường: Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI) Mã trường: DCT Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại Học – Sau Đại học – Liên thông – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên […]