Tag Archives: Ho Chi Minh City University of Fine Arts (HCMUFA)

Trường Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Fine Arts (HCMUFA) Mã trường: MTS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại […]