Tag Archives: Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE)

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại học Sư phạm TP. HCM Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE) Mã trường: SPS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại […]