Tag Archives: Ho Chi Minh City Open University (OU)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University (OU) Mã trường: MBS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức -Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]