Tag Archives: HNM Đại Học Thủ Đô Hà Nội

HNM Đại Học Thủ Đô Hà Nội

Tên trường: Đại học Thủ đô Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Metropolitan University (HMU) Mã trường: HNM Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Hợp tác quốc tế –  Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]