Tag Archives: History Teacher Education

Ngành Sư phạm Lịch sử Mã ngành: 7140218

Ngành Sư phạm Lịch sử là ngành học thú vị dành cho những bạn trẻ yêu thích tìm hiểu về lịch sử trong nước cũng như lịch sử thế giới. Sau khi học ngành này bạn sẽ có vốn hiểu biết sâu rộng về lịch sử, văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. […]