Tag Archives: Hệ thống canh tác

Ngành Khoa học cây trồng Mã ngành: 7620110

Trong những chuyên ngành thuộc nhóm ngành Nông nghiệp, Khoa học cây trồng là ngành học được đánh giá cao. Đây cũng là ngành học mang tính ứng dụng cao, giữ vai trò quan trọng với sự phát triển của Nông nghiệp hiện đại. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ngành học này, hãy […]