Tag Archives: HCH Học viện Hành chính Quốc gia

HCH Học viện Hành chính Quốc gia

Tên trường: Học viện Hành Chính Quốc Gia Tên tiếng Anh: Mã trường: HCH (Hà Nội), HCS (Tp.HCM) Hệ đào tạo: Sau đại học(Cao Học Thạc sĩ) – Tiến Sĩ- Hợp tác Quốc Tế Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội Khung chương trình đào tạo trình […]