Tag Archives: Hanoi University Physical Education and Sports

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Tên trường: Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi University Physical Education and Sports Mã trường: TDH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Cao học – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]