Tag Archives: Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)

MDA Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Mỏ – Địa chất, hoạt động chuyên ngành đào tạo bậc đại học trong lĩnh vực Thăm dò và khai thác khoáng sản, Địa chất, Trắc địa, Trắc đạc, Địa chất công trình, Cơ học đất, Kinh tế… Trường được thành lập từ năm 1966, tiền thân […]