Tag Archives: Hanoi University of Industry (HaUI)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HaUI) Mã trường:DCN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]