Tag Archives: Hanoi University Of Home Affairs 2 (HUHA)

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Tp.HCM) Tên tiếng Anh: Hanoi University Of Home Affairs 2 (HUHA) Mã trường: DNV Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Bồi Dưỡng – Đại học – Tại chức – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]