Tag Archives: Hanoi Open University (HOU)

Trường Đại học Mở Hà Nội (Cơ sở Hưng Yên)

Tên trường: Đại học Mở Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Open University (HOU) Mã trường: MHN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và […]

MHN Đại học Mở Hà Nội

Tên trường: Đại học Mở Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Open University (HOU) Mã trường: MHN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và […]