Tag Archives: Hanoi National University of Education (HNUE)

SPH Đại học Sư phạm Hà Nội

Tên trường: Đại học Sư phạm Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi National University of Education (HNUE) Mã trường: SPH Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – sơ cấp – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]