Tag Archives: Hanoi Medical University (HMU)

Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

Tên trường: Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa Tên tiếng Anh: Hanoi Medical University (HMU) Loại trường: Công lập Mã trường: YHT Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]

YHB Đại Học Y Hà Nội

Tên trường: Đại học Y Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Medical University (HMU) Mã trường: YHB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]