Tag Archives: Hanoi Law University (HLU)

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tên trường: Đại học Luật Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Law University (HLU) Mã trường: LPH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]

LPH Đại học Luật Hà Nội

Tên trường: Đại học Luật Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Law University (HLU) Mã trường: LPH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội SĐT: 8424.38352630 Email: admin@hlu.edu.vn […]