Tag Archives: Hanoi Financial And Banking University (FBU)

Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Financial And Banking University (FBU) Mã trường: FBU Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Sau đại học – liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp […]

FBU Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Tên trường: Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Financial And Banking University (FBU) Mã trường: FBU Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Sau đại học – liên thông – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]