Tag Archives: Hành vi tổ chức

Ngành Quản trị kinh doanh mã ngành: 7340101

Quản trị kinh doanh là một trong những ngành học thuộc khối ngành kinh tế được nhiều thí sinh lựa chọn nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm. Dưới đây là những thông tin tổng quan về ngành học này để giúp bạn đưa ra quyết định có nên học […]

Ngành Quan hệ lao động mã ngành là 7340408

Ngành Quan hệ lao động là lĩnh vực liên quan đến quản trị nhân lực, công đoàn, về luật lao động và kinh tế lao động. Cụ thể hơn, đây là ngành cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản lý nhân sự, tham gia tổ chức các hoạt động công đoàn và […]