Tag Archives: Hai Phong University (HPU)

THP Đại học Hải Phòng

Đại Học Hải Phòng – Trường công lập – Hải Phòng Tên trường: Đại học Hải Phòng Tên tiếng Anh: Hai Phong University (HPU) Mã trường: THP Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp – Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – […]