Tag Archives: Hai Phong Private University (HPU)

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Tên trường: Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Tên tiếng Anh: Hai Phong Private University (HPU) Mã trường: DHP Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và […]