Tag Archives: Hai Duong Medical technical University (HMTU)

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Tên trường: Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Tên tiếng Anh: Hai Duong Medical technical University (HMTU) Mã trường: DKY Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau ĐH-Liên thông – Văn bằng 2 – Hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao […]