Tag Archives: Ha Tinh University (HTU)

Trường Đại học Hà Tĩnh

Tên trường: Đại học Hà Tĩnh Tên tiếng Anh: Ha Tinh University (HTU) Mã trường: HHT Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp […]