Tag Archives: Ha Noi University of Science and Technology

BKA Đại học Bách khoa Hà Nội

Tên trường: Đại học Bách khoa Hà Nội Tên tiếng Anh: Ha Noi University of Science and Technology Mã trường: BKA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Tên trường: Đại học Bách khoa Hà Nội Tên tiếng Anh: Ha Noi University of Science and Technology Mã trường: BKA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]