Tag Archives: Ha Noi University of Business and Technology (HUBT)

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tên trường: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Tên tiếng Anh: Ha Noi University of Business and Technology (HUBT) Mã trường: DQK Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên […]